0939 911 666

Công ty thám tử điều tra và tìm kiếm thông tin chuyên nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ an ninh cho khách hàng. Các dịch vụ của một công ty thám tử điều tra và tìm kiếm thông tin chuyên nghiệp ở Hà Nội bao gồm:

Dịch vụ thu thập thông tin

Dịch vụ này giúp khách hàng thu thập thông tin liên quan đến một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Các thông tin này có thể bao gồm: hồ sơ cá nhân, lịch sử lao động, danh sách khách hàng, thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của đối tác cạnh tranh. Việc thu thập thông tin giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Dịch vụ điều tra tài sản

Dịch vụ này giúp khách hàng điều tra tài sản của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Các tài sản này có thể bao gồm: tài sản cố định, tài sản lưu động, khoản nợ và đầu tư. Việc điều tra tài sản giúp khách hàng biết được những gì đối tượng của mình sở hữu và đang sử dụng để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Dịch vụ điều tra gia đình

Dịch vụ này giúp khách hàng điều tra thông tin về gia đình của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Các thông tin này có thể bao gồm: thông tin về người thân, hôn nhân, quan hệ gia đình và tài sản gia đình. Việc điều tra gia đình giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Dịch vụ điều tra ngoại tình

Dịch vụ này giúp khách hàng điều tra thông tin về một mối quan hệ ngoại tình của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Việc điều tra ngoại tình giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Dịch vụ theo dõi

Dịch vụ này giúp khách hàng theo dõi hoạt động của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Các hoạt động này có thể bao gồm: di chuyển, giao tiếp và các hoạt động kinh doanh khác. Việc theo dõi giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Dịch vụ an ninh

Dịch vụ này giúp khách hàng đảm bảo anninhh và bảo mật cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân. Các dịch vụ an ninh này có thể bao gồm: bảo vệ kiểm soát truy cập vào khu vực cần bảo vệ, giám sát hệ thống an ninh, bảo vệ tài sản và đối tượng quan trọng của khách hàng.

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ này giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân. Các tranh chấp này có thể bao gồm: tranh chấp lao động, tranh chấp thương mại, tranh chấp bất động sản và tranh chấp hợp đồng. Việc sử dụng dịch vụ pháp lý giúp khách hàng đạt được kết quả tốt nhất trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý.

Dịch vụ điều tra tội phạm

Dịch vụ này giúp khách hàng điều tra các hành vi phạm tội của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Các hành vi phạm tội này có thể bao gồm: gian lận, trộm cắp, giả mạo và ăn cắp bí mật thương mại. Việc điều tra tội phạm giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Kết luận

Các dịch vụ của một công ty thám tử điều tra và tìm kiếm thông tin chuyên nghiệp ở Hà Nội bao gồm: dịch vụ thu thập thông tin, dịch vụ điều tra tài sản, dịch vụ điều tra gia đình, dịch vụ điều tra ngoại tình, dịch vụ theo dõi, dịch vụ an ninh, dịch vụ pháp lý và dịch vụ điều tra tội phạm. Việc sử dụng các dịch vụ này giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể về đối tượng của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Tham khảo thêm

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀO?

Điều tra doanh nghiệp

Điều tra nội bộ doanh nghiệp
Điều tra lý lịch nhân sự
Điều tra gián điệp thương mại
Điều tra tài chính doanh nghiệp
Điều tra trộm cắp doanh nghiệp
Dịch vụ an ninh doanh nghiệp

Điều tra cá nhân

Điều tra tiền hôn nhân
Điều tra ngoại tình
Điều tra lý lịch nhân thân
Điều tra tài chính
Điều tra tài khoản ngân hàng, mạng xã hội
Điều tra biển số xe, số điện thoại

[FBW]