0939 911 666

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI

Công ty dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Dịch vụ kiểm tra có bị gài thiết bị ghi âm – ghi hình

Công nghệ ghi âm, ghi hình đang được phát triển và xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, phục vụ nhu cầu người dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những mục đích tốt đẹp, những đối tượng xấu cũng lợi dụng thế mạnh này để nghe lén, đánh cắp thông tin khiến người bị hại rơi vào tình thế khốn

Xem thêm »

[FBW]