0939 911 666

Để hiện thực hoá được tầm nhìn và sứ mệnh đã được Ban giám đốc công ty thông qua, Thám tử Yuki nhận thức được tầm quan trọng của việc không ngừng rèn luyện và nâng cao kỹ năng tác nghiệp của đội ngũ quản lý, điều hành, các thám tử, điều tra viên và cả các cộng tác viên của công ty.

Bên cạnh việc khuyến khích mỗi thành viên công ty luôn tự mình trau dồi, học hỏi để không ngừng cập nhật thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn, Thám tử Yuki, vào từng thời điểm cụ thể, sẽ tổ chức khoá huấn luyện định kỳ, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc cử người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các nghiệp vụ có liên quan tại các trung tâm đào tạo có uy tín.

Hàng năm, Thám tử Yuki đều phân bổ ngân sách phù hợp cho hoạt động huấn luyện nội bộ định kỳ.